SFO-Krigslive

Denne side handler om det første SFO-Krigslive i 2014.
Du kan altid finde info om næste planlagte SFO-Krigslive på SFO-Ork.dk

 

Et af de helt nye tiltag ved Krigslive X er SFO-Krigslive – en eftermiddag på Holbæk Fælled for alle kommunens SFO’er, hjulpet af tidligt fremmødte Krigslive X deltagere.

SFO-Krigslive har plads til max 500 børn, og foregår d. 14. maj 2014, dagen inden Krigslive X. Det er for 3.-5. klasse i fritidsordningerne i Holbæk Kommune. Der er mulighed for dispensation opad på alderen, og lidt udad på kommune-kravet.

Arrangementet foregår kl 14:30 – 17:00. Den første times tid går med at forklare regler og kontrollere sikkerhed på udstyr.

 

Hvad er SFO-Krigslive egentlig?

SFO-Krigslive går – i meget korte træk – ud på at deltagerne er inddelt i enheder. Hver SFO stiller med en eller flere enheder. Enhederne er så fordelt i 2 hære, og enhedslederne udgør en stab, som vejleder hærens general.

Der udkæmpes så et antal slag imellem de 2 hære. Stederne og tidspunkterne for slagene er planlagt i forvejen af arrangørerne, så enhedslederne i god tid ved hvornår de skal gøres deres folk klar. Især for folk i tung rustning er det en fordel, da det tager noget tid at blive “klædt på”.
Slagene fortæller samlet en historie. Sådan at udfaldet af det enkelte slag kan have konsekvenser for fremtidige slag – hvis man klarer sig godt har man måske en bonus i det næste slag.

Hver enhed er på ca. 20 deltagere. Under slagene holder den enkelte enhed sig samlet. De følges ad til kamppladsen, de slås sammen, og de følges ad tilbage til deres lejr.
Sammen med hver enhed er en instruktør – en erfaren rollespiller. Han kan enten fungere som enhedsleder, eller som rådgiver til lederen (hvis en af pædagogerne eller børnene ønsker at være enhedsleder).

Alle kampene foregår selvfølgelig med bløde skumvåben. Og alle skumvåben kontrolleres inden start.

 

Hvad forventes af SFO’erne – og hvad får de ud af det?

SFO’erne betaler 20,- pr deltagende barn. De øvrige omkostninger dækkes af Holbæk Kommune og sponsorer.

SFO’erne får oplevet det kæmpe arrangement der stables på benene til hvert Krigslive.

De SFO’er som har mulighed for det, og samtidig har ansatte det ønsker det, kan indgå i planlægningsgruppen for SFO-Krigslive.
Planlægningsgruppen sørger bl.a. for at

  • lave den endelige tidsplan udfra KLXs udkast
  • aftale opdelingen i hære
  • træder om muligt til med råd og vejledning til de SFO’er, som mangler viden og/eller ekspertise på rollespilsområdet
  • indhente eventuelt fælles tilbud på transport og materialer.

SFO’erne sørger selv for at lave våben til børnene og pædagogerne. Og eventuelle kostumer og bannere.

SFO’erne sørger selv for transport til Holbæk Fælled. Planlægningsgruppen kan eventuelt koordinere.

Tanken er at SFO’erne forbereder sig i ugerne op til arrangementet. Det kan f.eks. være ved at lave våben, kostumer, bannere eller lign. Det vil også være oplagt for f.eks. historielærerne at gennemgå et emne om f.eks. korstogene eller Slaget ved Agincourt i tiden op til arrangementet.
Krigslive har hvervet lærere rundt omkring i landet, som vil lave udkast til undervisningsforløb, der kan støtte op om SFO-Krigslive.

Og det vigtigste af alt – ungerne kommer ud i naturen og leger!! 🙂

 

Hvad sørger Krigslive X arrangørerne for – og hvad får de ud af det?

Vores tanke som Krigslive X arrangører var at vi allerede havde alle de praktiske ting på plads, og at det derfor kunne være fantastisk at udnytte det bedre – deraf kom idéen om SFO-Krigslive.

Krigslive X arrangørerne sørger for alt det omkringliggende og praktiske – bookning af området, aftaler med kommunen og andre myndigheder, toiletforhold på Fælleden, lidt mad undervejs og nok vigtigst: At hverve erfarne rollespilsinstruktører til at hjælpe enhederne.
Ved at lægge SFO-Krigslive lige op ad Krigslive X har vi mulighed for at trække på erfarne rollespillere fra hele landet – da mange alligevel skal deltage i Krigslive X dagen efter.

Derudover håber vi også at SFO-Krigslive vil gøre at vi får langt flere deltagere i foreningens månedlige rollespilskampagne på Holbæk Fælled: Den nye Verden.


Hvad forventes af Krigslive X deltagere, som kommer og hjælper – og hvad får de ud af det?

De forventes af de folk der stiller op som enhedsledere/instruktører, at de sørger for deres enhed, og hjælper dem i alt hvad de måtte have brug for hjælp til. Samtidig forventes det at de formår at træde i baggrunden hvis børnene eller pædagogerne ønsker at indtage forgrunden.

Og så kan du fortælle til folk bagefter, at du har været med til noget helt nyt: SFO-Krigslive.

Se mere om at være medhjælper under Medhjælper til SFO-Krigslive.

 

Hvem betaler så for det hele?

Kultur & Fritid i Holbæk Kommune har støttet projektet med op imod 15.000 kr. Holbæk Kommune stiller desuden Fælleden og Multihuset gratis til rådighed for begge Krigslive arrangementer.

Vi regner også med at forsøge at skaffe lokale sponsorer, som vil støtte projektet.

De arrangerende foreninger stiller med en masse frivillig arbejdskraft. Det gør de Krigslive X deltagere, som kommer og hjælper bestemt også.

Og så betaler SFO’erne 20,-pr deltagende barn.

 

Hvor snakker vi så om detaljerne?

Det gør vi på facebook-siden SFO-Krigslive.