Hvilke rustningspoint gælder der for ikke-kejserrige-tropper?

Rustningsniveauerne skal afpasses til de forskellige racer så det giver mening.

Et eksempel:
For at Bretonianere skal få HP som tungt pansret skal de have det tungeste rustning på som man normalt ser Betonianere i. Så masser af ringbrynje, hjelm, gorget, skuldre og så videre.

Vi kommer at indgå i en dialog med de enkelte regimenter i lejetrophæren, som ikke passer ind i kejserrigts styrkeliste, om hvad deres rustningsniveau kommer at blive. Hvis du har yderligere spørgsmål så mail os på kl@r-r.dk

Posted in: Regler